loading

Eğer bugüne kadar konudan haberdar olmadınız veya detaylara bakma fırsatınız bulamadıysanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. 31 Ağustos tarihine kadar gerekli çalışmaları yaparak sisteme uyum sağlamanız gerekiyor.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’nin (IYS) ne olduğunu önce bir hatırlatalım. IYS, şirketler tarafından tüketicilere gönderilecek elektronik ticari iletilerinin onayının alınmasına ve tüketiciler tarafından kabul veya reddetme hakkının kullanılmasına imkan veren bir sistem, ulusal bir veritabanı.

Bu sistem, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından, TOBB’a yetki verilerek, TOBB bünyesinde hayata geçiriliyor. Mevzuata göre, tüketicilere elektronik ileti gönderen tüm hizmet sağlayıcılar, markalar İYS’ye kaydolacaklar. Müşteri onayları İYS veritabanı üzerinde güncel tutulacak. Onaylar şirketlerin tercihe göre, İYS kanalı üzerinden de alınabilecek. Markalara hizmet sunan aracı hizmet sağlayıcılar, İYS üzerinden onay sorgulaması yapacaklar, izni olmayan alıcılara ileti gönderemeyecekler. İYS üzerinden alınan onaylarda ispat yükümlülüğü IYS’ye geçmiş olacak; bu suretle ileti gönderen işletmeler için hukuki güvenlik sağlanacak.

Hala bu konuda ‘nereden çıktı’ diyenler varsa şunu da aktaralım. 2015 yılında yayınlanan ‘Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler’ hakkında yönetmelik ile, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari tanıtım reklam iletişimi düzenlenmişti. Böylece, telefon, çağrı merkezleri, kısa mesaj hizmetleri, eposta gibi elektronik araçlar ile yapılan veri, ses veya görüntü içerikli iletiler, tüketicinin ön iznine tabi hale geldi. Ancak, tüketiciler izinsiz birçok kısa mesaj ve farklı elektronik gönderileri almaya maalesef devam etti. Hali hazırdaki düzenlemelere gereken uyum sağlanmayınca, IYS sistemi tedbir olarak devreye girdi.

İYS iş süreçlerini nasıl organize ediyor?

İYS yönetimi çalışmalarını titizlikle yönettiğini bildiriyor. Ben de bu konuda IYS Genel Müdürü Tolga Tüfekçi’yi birkaç gün önce TOBB E-Ticaret Meclisi çatısı altında dinledim. Doyurucu bir sunum yaptı, soruları cevaplandırdı ve doğru noktalara değindi.

Öncelikle, kişisel verilerin KVKK nezdinde korunması ve uyumu ile alakalı tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. Örneğin, bir işletme ve her bir vatandaş sadece kendi verilerine erişebiliyor. İYS personelinin, İYS verilerine erişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemiş durumda. İYS yönetimi bilgi güvenliği ve iş sürekliliği ile ilgili, ISO 27001 ve ISO 22301 standartlarını uyguluyor. Denetim raporlarının kamuoyuyla düzenli paylaşılacağı da ayrıca belirtiliyor.

İYS veritabanı ve uygulaması TOBB veri merkezlerinde barındırılacak, böylece beklenilen kamu etkisi daha güçlü bir şekilde sağlanacak.

İşletmeler ve Markalar ne yapmalı?

İleti Yönetim sistemi, Seviye 1 ve Seviye 2 olmak üzere kademelendirilmiş farklı hizmetleri sunuyor. İzin ekleme, izin sorgulama, günlük raporlama vb hizmetler manuel veya online entegrasyon, API vb kullanımlar şirketin tercihe göre şekillenecek. Hizmet fiyatlaması kullanacağınız bu tercihlere ve kaydı yapılan iletişim adres sayısına göre değişecek. 5000 adres sayısına kadar her türlü temel hizmet ücretsiz sunulacak. KOBİ’ler açısından bu güzel bir haber. Adres sayısına göre ve seviye 2 hizmetlerde entegrasyon ve online erişim ile sağlanan hizmetler devreye girdikçe yıllık hizmet bedelli artıyor.

Tabii, Türkiye genelinde tüm firmalara hizmet sunacak bu teknik altyapının çok güçlü olması gerekiyor. Bu sebeple önemli bir ön IT yatırımı IYS tarafından yapılmakta. Edindiğim izlenim bu ön yatırımlar sağlandıktan sonra, fiyatlar konusunda aşağı yönlü ayarlama yapılması yönetimin gündemine gelebilir. Bu sağlanırsa ekonomik boyutta, şirketlerin katılımı kolaylaşacaktır. Şirketler bilgi edinmek ve başvuru sürecini başlatmak için iys.org.tr adresine bakabilirler.

Son söz

İyi iletişimin gücüne her zaman inanıyorum. Muhteviyat iyi olursa stratejik iletişim ve doğru algı yönetimi ile birçok konu çözüme kavuşturulabilir. Bu nedenle, IYS yönetiminin amaç ve hedeflerini anlatmaya devam etmesi çok önemli. Sisteminin başarısı yapılan teknik uygulamalara bağlı olacağı gibi, şirketlerin gördükleri fayda, kullanım tercihlerine bağlı olarak şekillenecektir. Kullanıcı şirketlerin yanı sıra, tüketicilere de sistemin anlatımı, algı yönetimi ve kabullenmelerinin sağlanması çok önemli olacak. Bu nedenle çok yönlü paydaş iletişimi sürekli yapılmalı…

Ticaret Bakanlığı ve TOBB yönetimi sektörlerden gelen geri bildirimleri bugüne kadar sürekli topladı, dinledi ve uygulamaları iyileştirdi. Devam eden süreçte de bunu yapmaya devam edeceklerdir. IYS sisteminin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *